สถาบันวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ

   รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำปริญญาเอก สอนทำดุษฎีนิพนธ์ สอนทำปริญญาเอก งานทุกชิ้นทำใหม่ทั้งหมดโดยการสังเคราะห์เพื่อต่อยอดความรู้ใหม่ที่เป็นการออกแบบและสร้างแบบจำลอง (Model) ต้นแบบ ให้คำปรึกษาที่เหมาะสม ถูกต้องและสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยตามแนวคิด

ที่อยู่ติดต่อ :
เลขที่ 414 หมู่ 2 อาคารมาลี ถนนแพรกษา ตำบล แพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
เลขที่ 58 ถนนเจนจบทิศ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น 40190

#รับทำดุษฎีนิพนธ์ #รับทำปริญญาเอก #สอนทำดุษฎีนิพนธ์ #สอนทำปริญญาเอก #ให้คำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ #รับเขียนบทความงานวิจัย #รับเขียนบทความวิชาการ